Porady ubezpieczeniowe

Kupno pojazdu

Chcę kupić samochód, o czym powinienem pamiętać?

Podstawą transakcji jest sporządzenie umowy kupna-sprzedaży, po jednym egzemplarzu dla obu stron. Od zbywcy pojazdu powinieneś otrzymać aktualną polisę OC. Po zakupie pojazdu należy odwiedzić urząd skarbowy i uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC-3; 2 proc. od wartości na umowie lub ustalonej przez US)

 

TOP Tip: koniecznie sprawdź poprawność danych porównując je z dowodem osobistym osoby, od której kupujesz pojazd.

 

Z jakimi kosztami muszę liczyć się po kupnie pojazdu?

Jeśli samochód ma ważne badanie techniczne i polisę OC to:

81 zł, gdy samochód jest już zarejestrowany w kraju i możesz (nie trzeba jednak tego robić!) zachować stare tablice. Uwaga: dotyczy tylko samochodu zarejestrowanego w tym samym powiecie.

180,50 zł, gdy dane auto ma tablice z innego powiatu i konieczne jest wyrobienie nowych;

256 zł, gdy pojazd został sprowadzony z zagranicy (dodatkowo karta pojazdu). W tym wypadku ewentualnie dochodzą też m.in. opłata dla tłumacza przysięgłego i akcyza.

 

Czy mam możliwość wypowiedzenia polisy OC

Jako nowonabywca pojazdu masz możliwość wypowiedzenia polisy OC w każdym momencie. Jeśli się na to zdecydujesz pamiętaj o zawarciu nowej polisy OC tego samego dnia, aby uniknąć przerwy w ubezpieczeniu i kary z UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny – kary za brak OC w 2019).

 

Chciałbym skorzystać z polisy OC zbywcy pojazdu, co muszę zrobić?

Ubezpieczenie OC poprzedniego właściciela i wszystkie prawa i obowiązki z niego wynikające przechodzą na Ciebie z dniem nabycia samochodu – zgodnie z art. 31 Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. To oznacza, że możesz jeździć z ubezpieczeniem poprzedniego właściciela aż do końca trwania polisy OC. Jeśli poprzedni właściciel nie zapłacił drugiej raty składki, jesteś zobowiązany do jej uregulowania za okres od dnia zakupu  pojazdu. Zakład ubezpieczeń, w którym zawarta jest polisa OC zbywcy może dokonać rekalkulacji składki, aby dostosować ją do Twoich zniżek lub zwyżek.

 

TOP Tip: z doświadczenia wiemy, że rekalkulacje wiążą się z dopłatą do polisy OC zbywcy, więc często najlepszym rozwiązaniem jest wypowiedzenie polisy OC zbywcy i zawarcie nowej „na siebie”. Pamiętaj! Nie przepłacaj za OC! Jest to obowiązkowe ubezpieczenie, więc zakres ochrony jest zawsze taki sam. Porównaj oferty lub skontaktuj się z nami – znajdziemy dla Ciebie najtańszą opcję.

 

Czy ubezpieczenie AC, Szyby, NNW lub Assistance przechodzi na mnie?

W przeciwieństwie do OC, pozostałe ubezpieczenia (ac, szyby, nnw, assistance, ochrona prawna itp.) nie przechodzą na Ciebie automatycznie po zakupie pojazdu.

 

Sprzedaż pojazdu

Sprzedałem samochód. Co dalej?

Po sprzedaży samochodu jesteś zobowiązany w terminie 14 dni poinformować o tym fakcie ubezpieczyciela, u którego wykupiłeś polisę OC. Obowiązek ten wynika z art. 32 ustawy z dn. 22 maja 2003 o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, UFG i PBUK.

Jesteś klientem TOP Ubezpieczenia? Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci zgłosić sprzedaż pojazdu do ubezpieczyciela.

 

Czy i jaki powinienem poinformować urząd po sprzedaży pojazdu?

W ciągu 30 dni od sprzedaży lub darowizny pojazdu powinieneś powiadomić o tym urząd, w którym pojazd jest zarejestrowany. Może to być starostwo powiatowe, urząd miasta lub urząd dzielnicy (dla aut zarejestrowanych w Warszawie).

TOP tip: zamiast oczekiwania w urzędzie na swoją kolej, dokumenty możemy wysłać pocztą listem poleconym najlepiej za potwierdzeniem odbioru lub  sprawę możemy załatwić również przez ePUAP (konieczne jest posiadanie zaufanego profilu).

 

Zapomniałem zgłosić sprzedaż pojazdu, czy grozi mi za to kara?

Ustawodawca, nie przewidział jednak żadnej kary za brak poinformowania urzędu o sprzedaży pojazdu. Natomiast jeśli nie dopełnimy tego w terminie, to narażamy się np. na otrzymanie wezwania do zapłaty mandatu, który dotyczy nowego właściciela.

 

Co się dzieje z polisą OC po sprzedaży pojazdu?

Z chwilą sprzedaży pojazdu, prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, przechodzą na nowego właściciela. Nabywca ma prawo kontynuować umowę ubezpieczenia, zawartą przez zbywcę pojazdu, do końca jej trwania lub wypowiedzieć ją w dowolnym terminie.

TOP tip: za szkody powstałe po dniu przeniesienia prawa własności odpowiada nabywca pojazdu.

 

Co się dzieje z polisą OC po sprzedaży pojazdu?

Polisę OC może w dowolnym terminie wypowiedzieć nabywca pojazdu.

 

Czy dostanę zwrot składki po zgłoszeniu sprzedaży pojazdu?

Po zgłoszeniu sprzedaży pojazdu otrzymasz zwrot składek za każdy niewykorzystany dzień ochrony:-ubezpieczeń dobrowolnych (AC, nnw, assistance, szyby oraz innych), które automatycznie rozwiązują się wraz ze sprzedażą pojazdu.-ubezpieczeń obowiązkowych (OC komunikacyjne), jeżeli nabywca wypowie umowę ubezpieczenia OC, z którą pojazd został mu sprzedany.

Jesteś klientem TOP ubezpieczenia? Skontaktuj się z nami, pomożemy Ci przygotować dokumenty i złożyć wniosek o zwrot składek do ubezpieczyciela.

 

Jakie dokumenty powinienem przedłożyć do ubezpieczyciela aby otrzymać zwrot składek?

dla ubezpieczeń dobrowolnych (AC, nnw, assistance, szyby oraz innych): umowa kupna-sprzedaży/faktura i wypełniony wniosek o zwrot składki

dla ubezpieczeń obowiązkowych (OC komunikacyjne): umowa kupna-sprzedaży/faktura, wypowiedzenie OC przez nabywcę pojazdu, wypełniony wniosek o zwrot składki

 

Ubezpieczenie majątkowe

Jakie informacje są potrzebne do przygotowania oferty ubezpieczenia mieszkania/domu/domku letniskowego wraz z jego wyposażeniem?

Wymagane są dane osobowe właściciela i informacje dotyczące przedmiotu ubezpieczenia takie jak: adres, rok budowy, piętro (mieszkanie), liczba kondygnacji naziemnych (dom), pomieszczenia przynależne (np. komórki lokatorskie), czy występuje garaż (połączony z domem lub jako osobny budynek), dodatkowe budynki na terenie nieruchomości (np. wiaty, budynki gospodarcze) oraz określenie palności (np. domy wykonane z drewna).

Dodatkowo należy przygotować sumy ubezpieczenia majątku, które dzielimy na rodzaje:

główna nieruchomość wraz ze stałymi elementami (mury, dach, okna, rynny, instalacje, ściany, podłogi, armatura łazienkowa, meble w zabudowie itp.)

dodatkowe budynki ze stałymi elementami (osobny garaż, wiata)

TOP Tip: jeśli garaż występuje w jednej bryle z domem to podajemy łączną sumę ubezpieczenia.

ruchomości (meble, rzeczy osobiste, RTV, AGD, elektronika, rzeczy ruchome)

budowle/architektura ogrodu (ogrodzenie, meble ogrodowe, lampy ogrodowe, place zabaw, baseny, oranżerie, przydomowe oczyszczalnie ścieków)

TOP Tip: ubezpieczeniem możesz objąć również roślinność ogrodową.

 

Jakie są warianty ubezpieczenia nieruchomości?

Z reguły do wyboru są dwa warianty ubezpieczeń. Pierwszy standardowy wariant to ubezpieczenie „od ryzyk nazwanych”, które zapewnia ochronę w zakresie zdarzeń losowych (deszcz, dym i sadza, grad, huk ponaddźwiękowy, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcie, silny wiatr, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew lub masztów, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, zalanie, zapadanie się ziemi, a także stłuczenie i dewastacja) oraz kradzieży z włamaniem. Drugi szerszy wariant to ubezpieczenie „od wszystkich ryzyk”, które zapewnia ochronę od wszystkich zdarzeń, które nie są wyłączone w OWU. Oprócz standardowego zakresu polisy, ubezpieczyciel zapewnia gwarancję ochrony od innych zdarzeń np. szkód spowodowanych przez dzikie zwierzęta, szkód własnych.

TOP Tip: przy wariancie ubezpieczenia „od wszystkich ryzyk” ubezpieczyciel nie bada prędkości wiatru i natężenia deszczu jeśli szkoda była ich następstwem.

 

Co to jest OC w życiu prywatnym i czy jest mi potrzebne?

OC w życiu prywatnym chroni od strat finansowych będących skutkiem nieumyślnie wyrządzonych szkód na zdrowiu i mieniu osób trzecich powstałych podczas wykonywania czynności życia prywatnego np. stłuczenie telewizora w pokoju hotelowym, spowodowanie wypadku rowerowego. Ubezpieczenie zawiera w podstawowym zakresie OC za posiadanie/użytkowanie nieruchomości np. zalanie sąsiada. Dodatkowo można rozszerzyć polisę OCwŻP o: szkody wyrządzone osobom trzecim przez najemcę naszego mieszkania np. zalanie, szkody na mieniu najmowanym np. uszkodzenie wypożyczonych nart, szkody na mieniu służbowym np. uszkodzenie laptopa firmowego, szkody spowodowane użytkowaniem drona.

TOP Tip: dzieci są objęte ochroną z polisy rodzica np. nieumyślne wybicie szyby sąsiada podczas gry w piłkę.

 

Co to jest home assistance i jak z niego skorzystać?

Home asisstance jest to usługa organizacji i pokrycia kosztów specjalisty przez zakład ubezpieczeń, w którym zawarta jest polisa ubezpieczeniowa. Istnieje możliwość skorzystania z pomocy między innymi: hydraulika, ślusarza, stolarza, elektryka i informatyka. Wystarczy zadzwonić na infolinię ubezpieczyciela i połączyć się z działem assistance. Pomoc z reguły jest organizowana tego samego dnia.

TOP Tip: oprócz pokrycia kosztów usługi, niektóre firmy ubezpieczeniowe pokrywają również koszty użytych części do naprawy usterki.

 

Na jakie rozszerzenia do polisy powinienem zwrócić uwagę?

W zależności od oferty zakładu ubezpieczeń warto zastanowić się nad:

NNW (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków czyli wypłata świadczenia za trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany wypadkiem np. złamanie nogi)

ubezpieczeniem roweru

ubezpieczeniem mienia poza miejscem ubezpieczenia (np. sprzęt sportowy, przenośny sprzęt elektroniczny, aparat słuchowy, pompa insulinowa)

ubezpieczeniem nagrobka

ubezpieczeniem karty płatniczej

assistance medyczny (organizacja wizyty domowej lekarza, zakup i dowóz leków, opieka pielęgniarki, organizacja sprzętu rehabilitacyjnego)

ubezpieczenie elementów zewnętrznych od kradzieży (np. domofonu, skrzynek na listy, siłowników bram, kamer)

Ubezpieczenie turystyczne

Co to jest ubezpieczenie turystyczne i czy jest mi potrzebne?

Ubezpieczanie turystyczne zapewnia nam ochronę podczas wystąpienia wypadku, choroby lub innego nieoczekiwanego zdarzenia podczas pobytu za granicą RP. Jest to ubezpieczenie, które pokryje wszelkie zaistniałe koszty, takie jak: koszty leczenia, koszty transportu medycznego, koszty ratownictwa, koszty wykupienia leków, koszty powrotu do kraju zamieszkania oraz wiele innych sytuacji, które mogą stanowić ogromne obciążenie finansowe dla podróżującego i jego rodziny.

TOP Tip: Koszt pobytu w szpitalu za granicą to nawet 4912 zł/dzień! Nie ryzykuj utratą płynności finansowej.

 

Czy będąc ubezpieczony w NFZ i mając kartę EKUZ powinienem się dodatkowo ubezpieczyć?

Zdecydowanie, tak! Jest wiele sytuacji gdzie NFZ niestety nie pokryje w całości lub nie pokryje w ogóle zaistniałych kosztów podczas wypadku lub innego zdarzenia za granicą.  Głównie mowa tutaj o świadczeniach takich jak; transport zwłok na teren RP, skomplikowane nagłe operacje, pomoc tłumacza, wypłata kaucji, koszty poszukiwania, pokrycie kosztów pobytu osoby towarzyszącej.

TOP Tip: Pamiętaj, że karta EKUZ działa tylko na terenie UE oraz EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu). Podróżujesz? Prywatne ubezpieczenie można u nas wykupić już za 3 zł/dzień.

 

Wykupiłem wycieczkę z ubezpieczeniem, czy muszę się dodatkowo ubezpieczyć?

Warto przenalizować zakres ubezpieczenia, który jest uwzględniony w kosztach wycieczki. Niestety w wielu przypadkach suma ubezpieczenia jest zdecydowanie za niska oraz zakres ubezpieczenia nie uwzględnia dodatkowych klauzul takich jak: zaostrzenie choroby przewlekłej, klauzula osoby będącej pod wpływem alkoholu, klauzula uprawiania sportów, ubezpieczenie bagażu i zniesienie udziałów własnych. Dlatego warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie.

TOP Tip: Wykupiłeś wycieczkę z ubezpieczeniem, ale nie wiesz czy polisa odpowiednio Cię zabezpiecza? Skontaktuj się z nami, przeanalizujemy ubezpieczenie dołączone do wycieczki i jeśli zajdzie taka potrzeba zarekomendujemy wybór dodatkowej polisy.

 

Zgłoszenie szkody

W jakim czasie powinienem zgłosić szkodę?

W przypadku szkód z polisy OC, polisy na życie , czy polisy majątkowej ustawodawca nie ustalił odgórnego terminu, w którym powinniśmy zgłosić zaistnienie szkody. Zwyczajowo przyjmuję się, że termin ten upływa wraz z okresem przedawnienia sprawy, który w Polce rozpoczyna się po upływie trzech lat od powstania zdarzenia.

Sytuacja wygląda odmiennie gdy chcemy zgłosić szkodę AC z własnej polisy ubezpieczeniowej. W tym przypadku każde towarzystwo ubezpieczeniowe ustala swój własny termin na zgłoszenie wspomnianej szkody. Termin ten zazwyczaj znajduję się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i waha się od trzech (np. Aviva, Allianz) do siedmiu dni (PZU, Link 4). Warto jednak przyjąć zasadę, im szybciej, tym lepiej, gdyż niektóre towarzystwa wymagają niezwłocznego zgłoszenia szkody (grupa Ergo Hestia).

Jakich dokumentów potrzebuję, aby zgłosić szkodę?

Rodzaj wymaganych dokumentów różni się w zależności od zgłaszanej szkody. Jeśli zgłaszamy szkodę komunikacyjną potrzebować będziemy:

danych, dotyczących okoliczności zdarzenia (np. oświadczenie sprawcy kolizji, notatka policyjna)

danych, dotyczących ubezpieczenia sprawcy (nr polisy)

opcjonalnie fotografii uszkodzeń pojazdu

W przypadku szkody komunikacyjnej ubezpieczyciel poprosi nas o wskazanie daty i miejsca dokonania oględzin przez rzeczoznawcę.

 

Jeśli sprawa dotyczy polisy na życie:

numeru zawartej polisy na życie

dokumentacji medycznej, zależnej od rodzaju zgłoszenia ( akt urodzenia dziecka, akt zgonu, karta leczenia szpitalnego, akt małżeństwa)

W przypadku szkody majątkowej:

numeru zawartej polisy majątkowej

dokumentacji związanej z uszkodzonym majątkiem (np. faktura za naprawę)

opcjonalnie fotografii uszkodzonego majątku

 

Sprawca nie posiada ubezpieczenia OC. Co powinienem zrobić?

W tym przypadku poszkodowany ma prawo zgłosić zaistniałą szkodę do dowolnego towarzystwa ubezpieczeniowego (także własnego). Po przyjęciu zgłoszenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe wypłatą odszkodowania zajmie się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Jest to organ powołany specjalnie do rozwiązywania tego typu sytuacji.

 

W jakim czasie towarzystwo ubezpieczeniowe powinno rozpatrzyć moją sprawę?

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni od zgłoszenia roszczenia na jego spełnienie, bądź poinformowanie o odmowie wypłaty roszczenia, ze względu na określone przesłanki. W przypadku trudności w ustaleniu okoliczności wypadku, towarzystwo ubezpieczeniowe ma prawo wydłużyć postępowanie, nie może ono jednak trwać dłużej, niż 90 dni od dnia przedłożenia dokumentów przez poszkodowanego.

 

Nie zgadzam się z decyzją towarzystwa ubezpieczeniowego o odmowie/zaniżeniu wypłacenia roszczenia/ odszkodowania. Co powinienem zrobić?

W takiej sytuacji przysługuje nam prawo do złożenia pisemnego odwołania. Powinniśmy je przedłożyć ubezpieczycielowi w terminie do trzech lat wystąpienia zdarzenia. Odwołanie powinno zawierać:

dane ubezpieczonego,

nazwę towarzystwa ubezpieczeń

miejsce i datę

nr polisy lub szkody

sumę kwoty odszkodowania, którego oczekujemy

numer konta bankowego,

uzasadnienie powodów, dla których kwestionujemy decyzję ubezpieczyciela

podpis osoby odwołującej się.