Ubezpieczenia firmowe

Codziennie dbasz o to, aby Twoja firma działała bez zarzutu.

Pozwól, sobie pomóc. Znajdziemy dla Ciebie idealną opcję.

Ubezpieczenie daje poczucie bezpieczeństwa.

Tak naprawdę kupujesz spokój. 

Marta Burzmińska

735 973 503

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą

Zaznacz jakie ubezpieczenie Cię interesuje

Ubezpieczenia pojazdów
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia firmowe
Ubezpieczenia nieruchomości
Ubezpieczenia podróżne
Ubezpieczenia transportowe

Rodzaje ubezpieczeń firmowych

Ubezpieczenie firmowe

Kompleksowa ochrona mienia firmowego (ruchomości
i nieruchomości) jak również odpowiedzialności
związanej z wykonywaną działalnością.

Maszyny i urządzenia

Wypłata odszkodowania w przypadku awarii, uszkodzeń, zdarzeń losowych, kradzieży maszyn i urządzeń firmowych.

Maszyny budowlane

Ochrona mienia od zdarzeń losowych, jak również kradzieży, zniszczenia, wypadku na placu budowy. Obejmuje zarówno maszyny, takie jak np. koparki, żurawie, jak również kontenery, rusztowania, sprzęt spawalniczy.

Elektronika

Ubezpieczenie sprzętów stacjonarnych, elektroniki przenośnej
i telefonów wykorzystywanych do działalności.

Nieruchomości firmowe

Ubezpieczenie od zalania, pożaru, kradzieży oraz innych zdarzeń losowych.

OC działalności

Szkody wyrządzone przez ubezpieczonego osobom trzecim (osobom prywatnym, klientom, kontrahentom), w związku z prowadzoną działalności.

OC zarządcy nieruchomości

To ubezpieczenie jest skierowane do osób i firm zajmujących
się zarządzaniem nieruchomościami na podstawie umów
z właścicielami nieruchomości. Minimalna kwota
ubezpieczenia OC zarządcy wynosi 50 000 EUR
na wszystkie zdarzenia w okresie obowiązywania polisy.
Zarządca ma możliwość zwiększenia tej kwoty
na własne życzenie, jeśli uważa, że ustawowa suma może
okazać się niewystarczająca do pokrycia potencjalnych strat.

Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej

To ubezpieczenie dotyczy działalności polegającej na posiadaniu mienia oraz zarządzaniu, administrowaniu nieruchomościami, zarówno własnymi, jak i powierzonymi do użytkowania na podstawie tytułu prawnego.

Szczególny nacisk kładzie się na ochronę przed ryzykiem związanym
z posiadaniem i użytkowaniem:

  • Budynków, wraz z dodatkowymi przestrzeniami, takimi jak piwnice, komórki lokatorskie, garaże, suszarnie.
  • Miejsc postojowych na obszarze nieruchomości wspólnej.
  • Placów, trawników, dziedzińców, ogrodów, drzew i roślin.
  • Wszelkiego rodzaju instalacji znajdujących się na nieruchomości wspólnej.
  • Urządzeń rekreacyjnych, placów zabaw, boisk na terenie nieruchomości wspólnej.

 

Zakres ochrony ubezpieczenia obejmuje dwie główne formy odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego:

  • Odpowiedzialność cywilna pozaumowna (OC deliktowa).
  • Odpowiedzialność cywilna wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań (OC kontraktowa).