Ubezpieczenia dla przedsiębiorcy

Codziennie dbasz o to, aby Twoja firma działała bez zarzutu.

Pozwól sobie pomóc. Znajdziemy dla Ciebie idealną ofertę.

Pamiętaj, że ubezpieczenie daje poczucie bezpieczeństwa.

Tak naprawdę kupujesz spokój. 

Marta Burzmińska

735 973 503

Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą

Zaznacz jakie ubezpieczenie Cię interesuje

Ubezpieczenia pojazdów
Ubezpieczenia na życie
Ubezpieczenia firmowe
Ubezpieczenia nieruchomości
Ubezpieczenia podróżne
Ubezpieczenia transportowe

  Klikając "Poproszę o kontakt" akceptujesz regulamin i politykę prywatności

   Klikając "Poproszę o kontakt" akceptujesz regulamin i politykę prywatności

    Klikając "Poproszę o kontakt" akceptujesz regulamin i politykę prywatności

     Klikając "Poproszę o kontakt" akceptujesz regulamin i politykę prywatności

      Klikając "Poproszę o kontakt" akceptujesz regulamin i politykę prywatności

       Klikając "Poproszę o kontakt" akceptujesz regulamin i politykę prywatności

       Rodzaje ubezpieczeń firmowych

       Ubezpieczenie firmowe

       Kompleksowa ochrona mienia firmowego (ruchomości i nieruchomości) jak również odpowiedzialności związanej z wykonywaną działalnością.

       Maszyny i urządzenia

       Wypłata odszkodowania w przypadku awarii, uszkodzeń, zdarzeń losowych, kradzieży maszyn i urządzeń firmowych.

       Maszyny budowlane

       Ochrona mienia od zdarzeń losowych, jak również kradzieży, zniszczenia, wypadku na placu budowy. Obejmuje zarówno maszyny, takie jak np. koparki, żurawie, jak również kontenery, rusztowania, sprzęt spawalniczy.

       Elektronika

       Ubezpieczenie sprzętów stacjonarnych, elektroniki przenośnej i telefonów wykorzystywanych do działalności.

       Nieruchomości firmowe

       Ubezpieczenie od zalania, pożaru, kradzieży oraz innych zdarzeń losowych.

       OC działalności

       Szkody wyrządzone przez ubezpieczonego osobom trzecim, w związku z prowadzoną działalnością (osobom prywatnym, klientom, kontrahentom.

       OC zarządcy nieruchomości

       To ubezpieczenie jest skierowane do osób i firm zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami na podstawie umów z właścicielami nieruchomości. Minimalna kwota ubezpieczenia OC zarządcy wynosi 50 000 EUR na wszystkie zdarzenia w okresie obowiązywania polisy. Zarządca ma możliwość zwiększenia tej kwoty na własne życzenie, jeśli uważa, że ustawowa suma może okazać się niewystarczająca do pokrycia potencjalnych strat.

       Ubezpieczenie wspólnoty mieszkaniowej

       To ubezpieczenie dotyczy działalności polegającej na posiadaniu mienia oraz zarządzaniu, administrowaniu nieruchomościami, zarówno własnymi, jak i powierzonymi do użytkowania na podstawie tytułu prawnego.

       Szczególny nacisk kładzie się na ochronę przed ryzykiem związanym z posiadaniem i użytkowaniem:

       • Budynków, wraz z dodatkowymi przestrzeniami, takimi jak piwnice, komórki lokatorskie, garaże, suszarnie.
       • Miejsc postojowych na obszarze nieruchomości wspólnej.
       • Placów, trawników, dziedzińców, ogrodów, drzew i roślin.
       • Wszelkiego rodzaju instalacji znajdujących się na nieruchomości wspólnej.
       • Urządzeń rekreacyjnych, placów zabaw, boisk na terenie nieruchomości wspólnej.
       • Zakres ochrony ubezpieczenia:
       • Ubezpieczenie obejmuje dwie główne formy odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego:
       • Odpowiedzialność cywilna pozaumowna (OC deliktowa).
       • Odpowiedzialność cywilna wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań (OC kontraktowa).