Dane potrzebne do obliczenia korzystnej oferty:


  Kto będzie pokrywał koszt ubezpieczenia?
  PracodawcaPracownik

  Czy w firmie pracują osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności?
  TakNie

  Czy firma posiada status zakładu pracy chronionej?
  TakNie

  Aktualna struktura zatrudnienia (wiek, płeć pracowników oraz formę zatrudnienia w tabeli)

  Aktualna polisa